TABLOURI DE JOASĂ TENSIUNE

Tablouri și cutii de distribuție; firide, blocuri de măsură și distribuție; tablouri de compensare a energiei reactive; tablouri de servicii interne și de control

TABLOURI DE JOASĂ TENSIUNE

Tablouri de distribuție de joasă tensiune

Tablourile de distribuție de joasă tensiune tip ES-TD sunt utilizate pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor urbani, agentilor comerciali, a iluminatului stradal, precum și 

Cutii de distribuție de joasă tensiune

Cutia de distribuție de joasă tensiune ES-CD este folosită pentru echiparea posturilor de transformare montate aerian pe unul sau doi stâlpi, cu puteri cuprinse între 25- 250(400) kVA, xx/0,4 kV,

Firide principale de branșament

Firidele principale de branșament din rețelele de distribuție de joasă tensiune sunt folosite pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuințe), precum și a 

Firide de distribuție și contorizare de palier

Firidele de distribuție și contorizare de palier de joasă tensiune ES-FDCP sunt utilizate pentru alimentarea contorizată cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuințe) precum 

Blocuri de măsură și protecție

Blocurile de măsură și protecție trifazate ES-BMPT sunt utilizate pentru alimentarea contorizată cu energie electrică a micilor consumatori. Sunt echipate cu aparataj de protecție și măsură 

Tablouri de compensare a energiei reactive

Tablourile pentru compensarea energiei reactive tip ES-TC sunt utilizate pentru îmbunătățirea factorului de putere prin compensarea energiei reactive de tip inductiv al rețelei de joasă

Tablouri servicii interne

Tablourile de servicii interne de curent continu și curent alternativ de tip ES-SIcc, respectiv ES-SIca sunt utilizate în stațiile de transformare, puncte de alimentare și posturi de transformare,

Tablouri de control, monitorizare, și transmitere date (SCADA)

Tablourile de control, monitorizare, și transmitere date de tip ES-UCMT, sunt utilizate pentru comunicarea la nivel superior a evenimetelor petrecute în stațiile electrice de transformare,