Servicii

05/03/2015

Antreprenoriat

Din dorința de a veni în întâmpinarea solicitărilor clienților noștri și de a oferi o gamă cât mai completă de servicii, Electro Sistem și-a dezvoltat un Departament de Proiectare instalații electrice și antreprenoriat, în cadrul căruia se elaborează documentații tehnice pentru:

– instalaţii electrice interioare aferente clădirilor civile/industriale;

– branșamente electrice aeriene și subterane, monofazate și trifazate, la tensiune nominală de 0,4kV, instalații de legare la pământ și de paratrăsnet în rețele și instalații electrice de compensare  a energiei;

– instalații electrice de curenți slabi aferente (circuite secundare);

– linii electrice aeriene și subterane 110 kV ÷ 0.4 kV;

– blocuri de măsura și protecție monofazate și trifazate, tablouri generale de distribuție L.V. etc.;

– posturi de transformare în anvelopă de beton sau metal, puncte de conexiuni, puncte de alimentare;

– stații electrice de transformare.

Electro Sistem oferă o soluție completă în realizarea liniilor electrice, stațiilor de transformare 110kV – 20 kV:

– soluții de racordare a parcurilor fotovoltaice, stațiilor la Sistemul Energetic Național;

– studiu de soluție;

– studiu de fezabilitate;

– proiect tehnic și detalii de execuție;

– obținerea avizelor de la Electrica, Transelectrica;

– livrarea echipamentelor – circuite primare și circuite secundare;

– montajul echipamentelor.

 

 

 

05/03/2015

Consultanță și proiectare

Electro Sistem prestează o gamă largă de servicii de proiectare și consultanță: 

Studii de soluție pentru racordarea la RED a consumatorilor și producătorilor de energie electrică;

Obținere avize energetice (de amplasament, tehnic de racordare, CTE) pentru aplicațiile proprii;

Consultanță pentru optimizarea instalațiilor de utilizare a energiei electrice:

– Optimizări de circuite;

– Reducerea pierderilor de energie;

– Compensări de energie reactivă;

– Calcul de putere minimă tehnologică;

– Redimensionarea instalațiilor;

Documentații tehnico-economice – faza studiu de prefezabilitate; studiu de fezabilitate; proiect tehnic; caiet de sarcini; detalii de execuție; proiect de autorizație de construire; documentații de licitație pentru racordarea la RED a consumatorilor și producătorilor de energie electrică;

Servicii de proiectare pentru:

– Rețele aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 kV și 110 kV;

– Rețele subterane de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 kV și 110 kV;

– Posturi de transformare medie tensiune/joasă tensiune (MT/JT) aeriene, supraterane   puncte de alimentare;

– Stații de transformare 110 kV/MT și stații de conexiuni;

– Construcții tehnologice energetice;

– Construcții pentru obiective energetice;